Slevov kupón se vdy vyplatí.

Druhm typem je istá franíza, kdy si franízant obchodní prostory bu obstará sám nebo je ji vlastní.